5 claus per fer que la campanya d’una entitat social funcioni.

Na Francisca, coneguda pel seu paper a «Pageses Emprenyades» és la protagonista de la campanya.

Fa uns mesos em van encarregar una campanya de comunicació per promocionar el programa de voluntariat lingüístic a l’Institut d’Estudis Eivissencs.

Una de les preocupacions que sobrevolava les converses era si pel fet de fer la campanya algú s’hi apuntaria. La campanya anterior, uns «flyers» ben dissenyats gràficament, però sense estratègia comunicativa al darrere, no havien funcionat gaire. A les entitats sense ànim de lucre, estam massa acostumats a seguir aquesta dinàmica de fer campanyes, sense interioritzar la frase (que no per gastada deixa de ser certa): «Si vols canviar els resultats que obtens, prova de fer coses diferents».

I ahir em van dir que sí! Que hi ha un augment considerable de noves persones interessades i inscrites en això de les parelles lingüístiques, tant de gent que vol aprendre català, com de catalanoparlants que volen participar i fer noves amistats. Un canvi de tendència objectivament atribuïble a la campanya.

Les peces de vídeo han estat escrites, produides, dirigides, rodades i muntades per Meri Varó @by.mielimon amb la col·laboració d’ Aleix Lopez com ajudant de càmera.

Quin ha sigut el secret?
No n’hi ha cap.

Us explic en 5 punts clau com evitar els errors més habituals a l’hora de dissenyar campanyes per entitats socials.

La resta d’actors i actrius són voluntaris i parelles lingüistiques reals.

Abans d’encarregar un disseny, de pensar un hashtag, d’imprimir cartells o fer res de res, és importantíssim repassar aquests conceptes de màrqueting bàsic i entendre com els utilitzen les grans empreses, per saber adaptar-ho a la situació i mida de les nostres entitats socials i culturals:

1 Estableix l’objectiu principal i els secundaris, no més de tres. Revisau el concepte «S.M.A.R.T»: Específic, Mesurable, Assolible, Rellevant i Acotat en el temps.

2 Examina el públic objectiu, el «target» i defineix les “buyer persona” (se’n diu així en anglès). Parla en el seu registre (jove-major; culte-popular; eivissenc, resident castellano-parlant, resident extranger…) i comunica pels seus canals (xarxes socials, tele local, ràdio, flyers, presencial…)

3 Tens pensat un «Call to Action»? On i quan el fas aparèixer? És a dir, un cop la persona rep la comunicació, què li estàs demanant que faci? Té tota la informació necessària? Si li convenç allò que proposau, sabrà fer el següent pas? Posa’t a la seva pell i si dubtes, fes petits estudis d’usabilitat amb la gent que t’envolta. Examina i aprèn les bones pràctiques de «UI/UX» (User Interface / User Experience).

4 Quins recursos teniu? Econòmics, humans… Hores de dedicació, pagades i voluntàries. Per justa que sigui una causa, només pots demanar ajuda a qui vol ajudar, hauràs de pagar (el millor possible) a qui treballa perquè ho vulgui fer bé. Gaudir d’una feina creativa no vol dir que deixi de ser una feina. Dit això, es pot fer una campanya raonablement bona si es destinen els recursos d’una manera coherent i intel·ligent. El mateix procés de creació de la campanya pot ajudar a difondre el missatge si impliques a persones diverses, d’àmbits diferents, i si pot ser, reconegudes a l’àmbit local. (I després, també. Ara mateix, explicant aquests consells, també ajudo a difondre la campanya indirectament).

5. Oblidau-vos d’intentar «fer viral» una campanya. És una pressió innecessària i contraproduent per l’equip creatiu. Un dels objectius «SMART» és Assolible. (No confondre amb la R de «Relevant», i no «Realist» com diu a alguns llocs). «Assolible» permet valorar la cosa sense decepcions. Mesurable permet comprovar els resultats i iterar la idea. La comunicació és una feina de formigueta, d’anar picant pedra.

En definitiva, el màrqueting és imprescindible, també per comunicar accions i campanyes d’entitats sense ànim de lucre i a petites escales com aquesta. No sé com expressar la satisfacció que se sent com a creatiu quan reps la resposta positiva i objectiva que la campanya funciona. Vull compartir aquesta alegria per la bona feina feta en equip amb na Meri Varó, n’Aleix López i n’Anna Marí, i totes les persones a les quals hem embolicat per fer-ho possible.

Encara no heu vist el vídeo? (No cal que ho digui, no? COMPARTIU-LO!)

Més info: https://estudiseivissencs.cat/voluntari-linguistic/

Design: kokura.io | Art: Nubes de Kokura

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store